RE: President Preval Says 'You have to help yourself'

Amonnon Louis - November 11 2010, 6:55 AM

yon peyi kòm Ayiti, bezwen yon pèsonaj kapab, kalifye, ki gen bon sans e ki renmen peyi a. pou retire Ayiti nan enpas difisil sa-a, la kote Ayisyen pa konnen ki sen yo dwe rele ak tout kalite problèm kondyi pa mank de responsa- blite dirijan yo, Ayisyen gen bezwen louvri je yo pou konnen ki moun ki gen yon vrè solisyon pou maladi Ayiti-a. yon gouvènman san vizyon se kòm yon machi-n san chofè kak pran rout kwabosal.

konnen byen Ayisyen, nenpòt kotew ye vizaj ou make Ayisyen.

sa prezidan Preval di-a montre iresponsablite-l antan ke lidè, pa bliye se pa premyè fwalap fè vye deklarasyon sa yo pèp Ayisyen toujou votel kòm chèf yo, nou dwe reflechi sou sa.

Subject:

President Preval Says 'You have to help yourself'

There was a tentative plan to shelter people in churches and sturdy public buildings, but President René...

REPLY to this message

Return to Message List