OHCHR: Universal Declaration of Human Rights in Haitian Creole

DESCRIPTION:


OHCHR: Universal Declaration of Human Rights in Haitian Creole
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=hat

Read the Universal Declaration of Human Rights in Haiti Creole from United Nations Department of Public Information NY.

Li Deklarasyon Inivèsèl sou Dwa Moun nan lang kreyòl ayisyen. Se Depatman Nasyonzini pou Enfòmasyon Piblik ki pibliye l.

 

More Info:

Asamble Jeneral Nasyon Zini pwoclame Deklarasyon Inivèsel Dwa de Lom sa-a

Se anbisyon pou la vi miyò demen, pou tout pèp ak tout nasyon mete nan tèt yo, pou yon jou tout moun, ansanm avek tout vwa la sosyete, ak Deklarasyon sa-a nan lespri yo toutan, yo fè yon jèfò, avek kom baz anseyman ak edikasyon, pou yo devlope respè dwa ak libète sa a yo epi pou yo fè de kwa, avek aksyon nasyonal ak entènasyonal, yap pran ofi amèzi, pou yo rekonèt dwa sa yo epi pou yo aplike yo nan le mond antye, tout bon, nan mitan popilasyon peyi ki manm Nasyon Zini-yo, ak nan mitan tout teritwa ki anba jiridiksyon yo.

30 Atik, Li tout...

 

Visit this site

Review Site!

Your review will be show up here once it is approved

 

Listing Details
Visit Site: OHCHR: Universal Declaration of Human Rights in Haitian Creole
Filed in: Resources
Ratings: 0.00
Hits: 57
Date Added: 29 August 2000
Last Updated: 15 June 2018